Om Oss

Autorisert oversetter- og språktjenestebyrå

SATO språktjenester er et autorisert oversetter- og språktjenestebyrå som ble stiftet i 2005. Siden den tid har bedriften vokst seg større og vi utvikler oss stadig for å levere det aller beste til våre kunder. Vi sitter med mye erfaring, og med lang fartstid i bransjen har vi rukket å bli en ledende aktør på markedet.

Vi er kjente for korrekte og gode oversettelser, utført av oversettere som holder svært høyt nivå. Våre dokument kan brukes både nasjonalt og internasjonalt, og vår status som en autorisert oversettertjeneste gjør at offentlige bekreftelser og apostille ikke er noe problem. Alle våre oversettelser skrives ut på eget brevark, stemples med gyldig stempel og signeres slik at de skal være gyldige i alle slags tilfeller.

service image


service image

Kunden i sentrum

Hos SATO språktjenester er kunden i sentrum, og vi etterstreber hele tiden å levere kvalitet, nøyaktighet og god utførelse. Hos oss vil kunden få individuelle vurderinger av hvert dokument for å sørge for at dokumentene får et tilpasset tilbud – dette for å sikre at kunden får høy kvalitet til rimelige, konkurransedyktige priser.

Vi sitter med kompetanse som gjør oss skikket til å ta på oss både juridiske og medisinske dokumenter, så vel som utdanningsrelaterte oversettelser (vitnemål, dokumentasjon på høyere utdanning mm.) og utlendingssaker.Allsidige oversettere

Våre oversettere sitter med mye kunnskap om rettsapparat, juss, medisin og fagterminologi innen alle andre fagfelt, og også innen sjargonger og mer generell dagligtale.

SATO språktjenester arbeider både med privatpersoner, større firmaer og offentlig sektor. Det offentlige har jamt over kommet med svært god tilbakemelding når det gjelder det vi leverer. På vår liste over offentlige etater finnes blant annet:

  • Utlendingsdirektoratet
  • Utlendingsnemnda
  • Fylkesmannen
  • Folkeregisteret
  • Skatteetaten
  • Politiet
  • Norsk rettsvesen m.fl.

På grunn av vår svært brede kompetanse, vil SATO språktjenester også kunne bidra med oversettelse av skjønnlitterære tekster, større avhandlinger og sakprosa.

service image


service image

Korrekturlesing og Tolk

I tillegg til oversettelser, kan SATO språktjenester bistå med korrekturlesing. Våre korrekturlesere er dyktige innen formulering, språkforståelse og grammatikk. Dette gjør at korrekturleser tilpasser formuleringen etter tekstens art, samtidig som det språklige blir fullt ut korrekt.

Presisjon og nøyaktighet er svært viktig for oss. SATO språktjenester benytter seg derfor av egen språkkonsulent som tar stadige stikkprøver av dokumenter. Dette gjør vi for kvalitetssikring av våre oversettere, slik at vi alltid kan levere det beste til våre kunder.

SATO språktjenester har også mulighet til å bidra med tolk. Vi har tolker innen de fleste språk som holder et svært høyt nivå, og som har god kompetanse og evne til å tilpasse seg enhver sak.Rask levering

Vi i SATO språktjenester har svært rask leveringstid og vil kunne tilpasse dette etter kundens behov. Vi har også mulighet til å ta på oss hasteoppdrag etter forespørsel og avtale. Uavhengig av leveringstid, vil våre oversettelser og korrekturleste tekster holde samme høye nivå. Vårt mål er at kvalitet ikke skal gå på bekostning av hverken pris eller leveringstid.

Vi holder til i Oslo, men kan også utføre arbeid til resten av landet. Vi sender da dokumentet per brevpost og elektronisk ved forespørsel. Dette gjør at det ikke er noe hinder å bo utenfor hovedstaden.

Ta kontakt for å få tilbud i dag, eller besøk oss i våre hyggelige lokaler sentralt i hjertet av Oslo!

service image