Oversettelse

Oversettelser og Korrekturlesing

SATO språktjenester benytter seg av de beste oversetterne på markedet og kan levere oversettelser innen de aller fleste språk. Vi har lang erfaring med alle slags dokumenttyper og tekster, hvilket gjør at ingen utfordring er for stor for oss.

Vi har oversettere med språklig kompetanse innen alle fagfelt. Vi kan derfor stille med oversettelser av medisinske og juridiske dokumenter som holder et presist og høyt nivå. Vi oversetter også vitnemål, tekster på høyere utdanningsnivå, fagtekster, skjønnlitterære tekster og sakprosa, for å nevne noen.

I tillegg kan vi stille med presis, korrekt og tilpasset korrekturlesing. Uansett om det er snakk om oversettelser eller korrekturlesing, etterstreber vi å levere nøyaktige og gode dokumenter og tekster. Vår språkkonsulent tar stadige stikkprøver av det arbeidet våre oversettere utfører. Dette er for å sikre at kunden alltid får et resultat av beste kvalitet, uten feil og mangler.

service image

Eksempler på dokumenttyper vi oversetter er:

Vitnemål

Karakterutskrifter

Avhandlinger

Legejournaler

Epikriser

Medisinske attester

Rettskjennelser

Domsslutninger

Identifikasjon

Navnemelding

Fødsels- og dødsattest

Ekteskaps- og skilsmisseattest

Selvangivelser

Avisartikler

Fagtekster

Mye mer