Tolk

service image

Tolkebistand

I mange tilfeller er det nødvendig med tolkebistand, slik som under intervjuer og rettssaker. SATO språktjenester har tilgang på autoriserte tolker med gode språkkunnskaper. Som ved våre oversettelser, er vi svært nøye på at våre tolker har god kompetanse og evner å tilpasse språket etter hva slags sak det er snakk om.

Vi har levert tolketjenester både offentlige og private aktører. Tilbakemelding fra begge to har vært at våre tolker har holdt et høyt språklig nivå gjennom hele oppdraget. Dette er noe vi stadig forsøker å opprettholde, slik at våre kunder kan være sikret samme høye nivå på tolking som ved oversetting og korrekturlesing.Søknadsbistand

SATO språktjenester har jobbet mye med utlendingssaker. Dette gjør at vi har god oversikt over saksgang og de juridiske aspektene under behandlingen av en sak.

Ta kontakt, så hjelper vi deg!